İhale İlanı : Balast Alımı İşi

TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Balast Alımı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu
b) Adresi : Behiçbey / ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 211 14 49
d) Faks numarası : 0312 211 12 25
e) Elektronik posta adresi : bsrmeletli@gmail.com.
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Basri Meletli / Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : YENİYAPAN İSTASYONUNDA 15.000 M³ BALAST ALIMI İŞİ
b) KİK kayıt no : 2013/21890
c) Miktarı ve türü : 15.000 M3
d) Teslim edileceği yer : YENİYAPAN İSTASYONUNA 25.000 M3 BALAST FİGÜRE EDİLECEKTİR
e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : 15. Madde Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA
c) İhale tarihi :14.03.2011
d) İhale saati :11:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Toplantı Salonuşartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar