İhale İlanı : Çankırı Makas Fabrikasına Mutelif Boylarda 10 Kalem Ahşap Makas Traversi Alımı İşi

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası
I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Çankırı Makas Fabrikasına Mutelif Boylarda 10 Kalem Ahşap Makas Traversi Alımı İşi
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası
b) Adresi : Abdulhalik Renda Mah. Ankara Yolu 3. Km Merkez/ÇANKIRI
c) Telefon numarası : 90 376 213 02 31 / 385-373
d) Faks numarası : 90 376 213 02 29
e) Elektronik posta adresi : makasfabrikasi@hotmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Abdulvahap İNANÇ-Grup Müd. V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı :Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 7000 Adet
S-49 Ray İçin Hazır Çelik Selet’ in Teknik Şartnameye Göre Alımı
b) KİK kayıt no :2013/16259
c) Miktarı ve türü :7000 Adet
d) Teslim edileceği yer :Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
Merkez/ ÇANKIRI
c) İhale tarihi :28/02/2013
d) İhale saati :11:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu


şartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar