İhale İlanı : DE 24000 Tipi Lokomotiflerin Marş Motorlarının Onarım ve Revizyonu İşi

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
24000 Tipi Lokomotiflerin Marş Motorlarının Onarım ve Revizyonu İşi
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu.
b) Adresi: Behiçbey / ANKARA
c) Telefon numarası: 0312- 211 14 49
d) Faks numarası: 0312 – 211 12 25
e) Elektronik posta adresi: ………..
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Basri MELETLİ /Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN MARŞ MOTORLARININONARIM ve REVİZYONU
b) KİK kayıt no: 2013/22207
c) Miktarı ve türü: 60 adet
d) Yapılacağı yer: ESKİŞEHİR DEPO MÜDÜRLÜĞÜ
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: 3-g 15.Madde Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA
c) İhale tarihi: 14/03/2013
d) İhale saati: 10.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Behiçbey/ANKARAşartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar