İhale İlanı : Ray Satın Alınacaktır *Ray Satın Alınacaktır: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK
13.000 ton 60 E1 ve 1.000 ton 49 E1 900 ray temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/30286
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talatpaşa Bulvarı 06330 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/4399 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr olacak
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Rayların Yurt dışından temini halinde ; Yüklenici Rayları CİF/CİP İskenderun limanı rıhtım üzerinde , Rayların Yurt içinden temin edilmesi halinde; Yüklenici Fabrika sahasında vagon üzerinde teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Yerli İstekliler İçin: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde 1. parti 7500 ton 60 E1, takip eden parti 1 ay ara ile 2. parti 5500 ton 60 E1 ve 1000 ton 49 E1 teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: Akreditifin açıldığının Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 gün içerisinde 1. parti 7500 ton 60 E1, takip eden parti 1 ay ara ile 2. parti 5500 ton 60 E1 ve 1000 ton 49 E1 teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Ankara/Türkiye
b) Tarihi ve saati : 30.04.2013 – 10:00
demiryolu_raylari
ihale dokumanı
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.