İhale İlanı : Teknik Personel ve Ekipman Hizmet Alımı İşi

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Personel ve Ekipman Hizmet Alımı İşi
HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: INÖNÜ MAHALLESI ISTASYON CADDESI 1 44080 – MALATYA MERKEZ / MALATYA
c) Telefon numarası: 4222124800
ç) Faks numarası: 4222124816
d) Elektronik posta adresi: 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Eyüp Talha GÜNDOĞAR Mimar-Dahili Tel:4408
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Teknik Personel ve Ekipman Hizmet Alımı İşi
b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: 5 Bölge Mıntıkası
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2013/20963
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 5 Bölge Malzeme müdürlüğü mal ve hizmet alımı komisyon şefliği
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 5.Bölge müdürlüğü binası toplantı salonu MALATYA
d) İhale tarihi: 21.03.2013
e) İhale saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU MALATYAİDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar