Demiryolu serbestleşiyor , taşeronlaşma korkutuyor

Demiryolu serbestleşiyor , taşeronlaşma korkutuyor
Stratejik öneme sahip demiryolları da mı özelleşiyor? Demiryolları yabancıların eline mi geçecek?


Çalışanlar demiryolu patronlarının acımasız çalışma kurallarına mı tabi olmak zorunda kalacak?
Meclis’teki Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Yasa Tasarısı, sendika ve sivil toplum örgütleri içerisinde önemli tartışmalara konu oluyor. Yukarıda sıraladığımız soruların tümü ve daha fazlası kafalarda yer etmiş durumda. İşin çarpıcı yanı, sendikalar süreç konusunda ikiye ayrılmış durumda. Bir grup sendika ve sivil toplum örgütü TCDD’nin özelleştirileceğini, demir yolu ağının yabancıların eline geçeceğini, halen çalışan memurların emekli edilip işçilerin kamu güvencesinden yoksun hale düşürüleceğini düşünüyor. Düşünmekle de kalmıyor, Meclis önü gösterileri ve 16 Nisan’da yapılacak iş bırakma eylemleriyle bu kaygılarını kamuoyuna duyurmaya çalışıyor.

AB’ye uyum, rekabetle büyüme

Buna karşılık TCDD’de yetkili sendika bu kaygıları paylaşmıyor. Yasaya muhalif eden sendikalar, her ne kadar isminde serbestleşme olsa da düzenlemenin nihai hedefinin özelleştirme olduğu görüşündeyken, TCDD’de yetkili Memur-Sen’e bağlı Ulaşım-Sen özelleştirmenin özellikle gündeme getirilerek olumlu girişimin önüne geçilmeye çalışıldığını savunuyor.

Düzenlemeyle Türkiye hem AB’ye uyum sağlamayı hem de demiryolları ağını özel sektör desteğiyle daha etkin kullanmayı hedefliyor. Yasayla TCDD’nin tekelinde bulunan Türkiye’deki tüm demir yolu ağı özel sektörün kullanımına açılacak. Şu anda sadece vagon sahibi olabilen yerli ve yabancı şirketler, yasayla birlikte lokomotif sahibi olup devletin hatlarında önce yük, ileride de yolcu taşıyabilecekler.

Demiryolu köprüsü

Dahası Türkiye, demiryolları üzerinden ilk kez Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü olacak. Mevcut yasalar, demiryolu ağını TCDD’nin tekeline bıraktığı için ne özel sektör bu ağlar üzerinde tren yürütebiliyor ne de Avrupa ya da Asya ülkeleri Türkiye üzerinden karşılıklı kıta seferleri yapabiliyor. Serbestleşmeyle hatlar ve sinyalizasyonda devlet yine tekel olacak, özel sektör kullanım hakkını ödeyip rekabetle hizmet sunacak.

Aslında ayrı gibi görünse de memur sendikalarının temel kaygısı özelleştirme ve taşeronlaşma. Muhalif sendikalar da TCDD’de örgütlü sendika da özelleştirmeye temelden karşı. Örgütlü sendika Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Can Cankesen, hükümetle yaptıkları temaslar sonucunda çalışanlar lehine bir dizi maddede değişiklik yapmayı başardıklarını söylerken, özelleştirmenin gündemde olmadığını, özelleştirmeye kendilerinin de karşı durduklarını söyledi. Cankesen, yaptığımız uzun sohbette kendilerinin yetkili olmadığı geçmiş dönemi anlattı; geçiş bekçileri, gişe memurları, temizlik ve yemek hizmetleri ile ulaşımın taşeronun eline geçmesine bugüne kadar ses çıkarmayan muhalif sendikaların bugün ayağa kalkmasına anlam veremediğini söyledi.

Asıl korku…

Demiryollarını serbestleştirmeyi öngören tasarı, aslında birbirlerinin karşısında görünen sendikaların taşeronlaşma karşıtlığında buluştuklarını gösteriyor. Çalışanların korkusu galiba özelleştirmeden çok taşeronlaşmada yatıyor.

Kaynak : http://www.bugun.com.tr


İlk yorum yapan olun

Yorumlar