İhale İlanı : Dizel motorların demonte yıkama ve rektifiyesi ile yakıt pompa enjektör ayarı yaptırılacaktır (TÜLOMSAŞ)



Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.
Dizel motorların demonte yıkama ve rektifiyesi ile yakıt pompa enjektör ayarı yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00/(4435-4436)
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma)- 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Asuman KARAGÖZ – Yaşar UZUNÇAM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Muhtelif tip dizel motorların demonte, yıkama ve rektifiyesi ile yakıt pompa ve
enjektör ayarı
b) KİK kayıt no : 2013/57494
c) Miktarı ve türü: 4 Kalem (50 adet TLM16V185 tipi, 40 adet GM tipi dizel motor demonte
ve yıkama işi, 16 adet Fiat 8217.SI.00.00.A010 tipi dizel motor demonte,yıkama ve rektifiye işi, 5
adet cummins yakıt pompa ve enjektör ayarı)
d) Yapılacağı yer: Yüklenici firma sahası
e) Diğer bilgiler : 250.219 ve 250.244 no’lu T. Şartname ve ekleri
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 28.05.2013
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

teknik şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.