İhale İlanı : Eskişehir tramvay sistemi için ray temini ve teslimiEskişehir tramvay sistemi için ray temini ve teslimi
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İhale kayıt numarası : 2013/45396
1-İdarenin
a) adres :Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi No:53 ESKİŞEHİR
b) telefon ve faks numarası :Tel : +90 222 211 55 00 / 1321
Faks : +90 222 220 42 36
c) elektronik posta adresi (varsa) :ihale@eskisehir-bld.gov.tr
2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:Eskişehir Tramvay Sistemi İçin Ri60-13 (60R2) Rayı
Temini ve Teslimi, Tip: Ri60–13 (60R2), Uzunluk:42.804,00 metre
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarih ve Saati: 20 / 06 / 2013, Perşembe Günü, Saat 11.00 (Yerel saat)

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar