İhale İlanı : Balast yükleme hizmeti alınacaktırTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

Balast yükleme hizmeti alınacaktır

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000 – 4108
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK Komisyon Memuru

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Balast Yükleme hizmet alımı.
b) KİK Kayıt no : 2013/59721
c) Miktarı ve türü : Dikme- Şahnalar istasyonu figüre sahasında 100.000 m3, Ilıca istasyonu figüre sahasında 62.000m3, Tecer-Menteşe-İhsanlı istasyonu figüre sahasında 85.000 m3 olmak üzere toplam 247.000m3 figüre halde Balastın FB ve FAB tipi vagonlara iş makinesi ile yüklenmesi hizmet alım işi.
d) Yapılacağı yer : TCDD 4.Bölge Müdürlüğüne bağlı Şahnalar-Dikme,Ilıca, Tecer-Menteşe-İhsanlı istasyonları sahası.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü.
(4734 sayılı KİK’un 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030 / SİVAS
c) İhale tarihi : 22/05/2013
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü binası.

tcdd59

şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.