İhale İlanı : Elastik Kavrama Kaplini AlınacaktırTCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü

Elastik Kavrama Kaplini Alınacaktır

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) Telefon numarası : 0 232.464 31 31/4269 – 4108

d) Faks numarası : 0 232.464 77 98

e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Ali BENİCE Komisyon Bürosu Sorumlusu

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 30000 Ünitelerde Kullanılmak Üzere 12 Adet Elastik Kavrama Kaplininin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi.

b) KİK kayıt no : 2013/52548

c) Miktarı ve türü : TALEP EDİLEN MALZEME LİSTESİ

Sıra No   PARÇA NO             TASNİF                        Malzemenin Adı Ve Ölçüleri          Adet
1                 125.014673         62.12.013.0002      ELASTİK KAVRAMA KAPLİNİ     12

d) Teslim edileceği yer : İzmir Halkapınar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Malzeme Reyonu Halkapınar/ İZMİR

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD 3/G)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) İhale tarihi : 15.05.2013

d) İhale saati : 15/00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.