İhale İlanı : Hemzemin Geçit Malzemesi Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

Hemzemin Geçit Malzemesi Satın Alınacaktır

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000 – 4108
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı:Fikret ATAMTÜRK
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 2 kalem hemzemin geçit malzemesi satın alınması işi.
b) KİK Kayıt no : 2013/50599
c) Miktarı ve Türü : Aşağıda belirtilmiştir.
MALZEMENİN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI
1 Bariyer sürücüsü (komple,bariyer kolu bağlantı demiri , bariyer kolları ve ağırlık demirleri dahil) Adet 18
2 Hemzemin geçit sinyal direği (komple-sinyal lambaları uyarı levhaları ledli dur lambası çanı dâhil) Adet 22

d) Teslim edileceği yer : TCDD 4. Bölge Sivas Tesisler Müdürlüğüne bağlı Samsun 41 Haberleşme Şefliği
e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı KİK.nu 3/g maddesi kapsamı, TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön. göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) İhale tarihi : 20/05/2013
d) İhale saati : 10:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.

tcdd59

şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.