İhale İlanı : Kasko ve zorunlu trafik sigortalarının yapılması işi

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
Kasko ve zorunlu trafik sigortalarının yapılması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu.
b) Adresi: Behiçbey / ANKARA
c) Telefon numarası: 0312- 211 14 49
d) Faks numarası : 0312 -211 12 25
e) Elektronik posta adresi : http://www.tcdd.malzeme.gov.tr.
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı :
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: YOLBAKIM ONARIM VE TAMİRAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN KARAYOLU DEMİRYOLU ARAÇLARININ KASKO VE ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARININ YAPILMASI İŞİ
b) KİK kayıt no : 2013/63596
c) Miktarı ve türü: 1 YIL EKLİ LİSTEDE BULUNAN (21 ADET) ARAÇLARIN KASKO VE TRAFİK SİGORTALARININ 1 YIL SÜRE İLE YAPILMASI
d) Yapılacağı yer: ANKARA
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: 3-g 15.Madde Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA
c) İhale tarihi: 29/05/2013
d) İhale saati: 10.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Behiçbey/ANKARA

şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar