İhale İlanı : Kırılmış Elenmiş Yıkanmış Agrega ve Dere Kumu AlınacaktırTCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası

Kırılmış Elenmiş Yıkanmış Agrega ve Dere Kumu Alınacaktır

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi : Ankara Karayolu 8.Km. 58190Yapı/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2270316/158
d) Faks numarası : 0 346 2270787
e) Elektronik posta adresi : svsbtf@hotmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Mustafa Seçim BÖLÜK(Komisyon Memuru)
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2-İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Agrega Satın alınması İşi.
b) KİK kayıt no : 2013/51279
c) Miktarı ve türü : 30.000 Ton Kırılmış Elenmiş Yıkanmış (08-16/16-32 mm )Agrega ve 30.000 Ton Elenmiş Yıkanmış (0-8 mm.) Dere Kumu. Toplam 60.000 Ton (altmışbinton)
d) Teslim edileceği yer : Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön. göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
c) İhale tarihi : 16/05/2013
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü toplantı salonu.

tcdd59

şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.