İhale İlanı : Mobil rıhtım vinci kiralaması işiTCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
Mobil rıhtım vinci kiralaması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı:TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:.Selimiye Harem İskele Caddesi Haydarpaşa İstanbul

c) Telefon numarası:0216 348 80 20- 4707

d) Faks numarası:.. 0216 345 17 05

e) Elektronik posta adresi :

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı :Ali ZENGİN Liman Servis Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Haydarpaşa Limanına yanaşan konteyner gemilerinde,kullanılmak üzere mobil rıhtım vinci (mobile harbour crane) MHC kiralaması işidir.

b) KİK kayıt no :2013/57913

c) Miktarı ve türü: konteyner elleçlemesi :27.000 adet (Tahmini)

şifting :1.000 adet (Tahmini)

gemi kapaklarının aç :1500 adet (Tahmini)

standart dışı konteyner :500 adet (Tahmini)

d) Yapılacağı yer: Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Sahası

e) Diğer bilgiler. Teknik şartnamede belirtilmiştir

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) İhale tarihi : 23/05/2013

d) İhale saati:.15:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu

tcdd59

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.