İhale İlanı : Muhtelif Makinalar Alınacaktır (Tam Otomatik Ray Profil Taşlama Makinası, Ultrasonik Muayene Makinası ve Otomatik Ray Markalama makinası)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Muhtelif Makinalar Alınacaktır (Tam Otomatik Ray Profil Taşlama Makinası, Ultrasonik Muayene Makinası ve Otomatik Ray Markalama makinası)
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ- ANKARA TÜRKİYE

Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4129-4399

Faks numarası : 90.312.311 53 05

Elektronik posta adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr

İlgili personelin adı-soyadı –unvanı : Gülhan ÇAVUŞOĞLU Şube Müdürü

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a. Adı : 1 adet Tam Otomatik Ray Profil Taşlama Makinası, 1 adet Ultrasonik Muayene Makinası ve 1 adet Otomatik Ray Markalama makinası alımı

b. KİK kayıt no : 2013/58723

c. Miktarı ve türü : TCDD Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğünde bulunan ,Uzun Ray Kaynak Tesisi Modernizasyonu için 1 adet Tam Otomatik Ray Profil Taşlama Makinası, 1 adet Ultrasonik Muayene Makinası ve 1 adet Otomatik Ray Markalama makinası alımı

d. Teslim edileceği yer :

Yerli istekliler için : TCDD Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA ‘ya teslim edilecektir.

Yabancı istekliler için : CIP İzmir TCDD Limanına indirilmesine muteakip, TCDD Ray Kaynak ve Yol

Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey/Ankara/TÜRKİYE ‘ye teslim edilecektir.

e. Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
a. İhale usulü Açık İhale Usulü

b. İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 GAR ANKARA/TÜRKİYE

c. İhale tarihi :17/06/2013

d. İhale saati : 14.30

e. İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda)

İDARİ İÇ-DIŞ SÖZLEŞME

İDARİ İÇ-DIŞ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar