İhale İlanı : Sağ ve Sol Geçiş Rayı Dövülmesi Hizmeti İşi Yaptırılacaktır

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü


Sağ ve Sol Geçiş Rayı Dövülmesi Hizmeti İşi Yaptırılacaktır

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu.
b) Adresi: Behiçbey / ANKARA
c) Telefon numarası: 0312- 211 14 49
d) Faks numarası : 0312 -211 12 25
e) Elektronik posta adresi : basrimeletli@.tcdd. gov.tr.
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Basri MELETLİ/ Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 105 ADET SAĞ GEÇİŞ RAYI VE105 ADET SOL GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ
b) KİK kayıt no : 2013/56704
c) Miktarı ve türü: 105 ADET SAĞ GEÇİŞ RAYI VE105 ADET SOL GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ
d) Yapılacağı yer: Kayaş-Irmak arası hat boyu
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: 3-g 15.Madde Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA
c) İhale tarihi: 17/05/2013
d) İhale saati: 11.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Behiçbey/ANKARA

şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar