İhale İlanı : Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu Ve Güncelleme Hizmeti AlınacaktırUlaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu Ve Güncelleme Hizmeti Alınacaktır
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI, ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu Ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2013/55337
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk. No:62 Merter – GÜNGÖREN / İSTANBUL GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 449 40 80 – 212 449 40 83
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimplanlama@ibb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Geneli
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Merter/Güngören/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.05.2013 10:00

ihale_dokumanı

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.