İhale İlanı : Yerel kumanda masası yenilenmesi işi (Montaj dahil)TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Yerel kumanda masası yenilenmesi işi (Montaj dahil)

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası : 0312-309 05 15 / 4409,4139

d) Faks numarası : 0312-311 53 05

e) Elektronik posta adresi : malzemedairesi@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Halis YILMAZ – Mühendis

Hatun ÖZTÜRK KARAOĞLU – Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Çerkezköy, Çorlu, Alpullu, Mandıra, Pehlivanköy, Edirne ve Kapıkule İstasyonlarına Ait 7 adet Yerel Kumanda Masalarının Yenilenmesi İşi (Montaj Dahil, Çalışır Vaziyette)

b) KİK kayıt no : 2013/57445

c) Miktarı ve türü : Çerkezköy, Çorlu, Alpullu, Mandıra, Pehlivanköy, Edirne ve Kapıkule İstasyonlarına Ait 7 adet Yerel Kumanda Masaları

d) Teslim edileceği yer:

(Yerli istekliler için) : Çerkezköy, Çorlu, Alpullu, Mandıra, Pehlivanköy, Edirne ve Kapıkule İstasyonlarına Ait 7 adet Yerel Kumanda Masaları

(Yabancı istekliler için) : CIP Landed Çerkezköy, Çorlu, Alpullu, Mandıra, Pehlivanköy, Edirne ve Kapıkule İstasyonlarına Ait 7 adet Yerel Kumanda Masaları

e) Diğer bilgiler : —

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE

c) İhale tarihi : 13/06/2013

d) İhale saati : SAAT : 14,30

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİKŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar