İhale İlanı : ATS sisteminin montajı ve devreye alınmasıTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
ATS sisteminin montajı ve devreye alınması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat
Haydarpaşa/İSTANBUL
c) Telefon numarası: (0216) 337 82 14
d) Faks numarası : (0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi :–
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : ATS Sisteminin Montajı ve Devreye Alınması İşi .
b) KİK kayıt no : 2013/79047
c) Miktarı ve türü: Arifiye –Adapazarı hattı, Km 4+600 ile Km 7+600 arası, Mithatpaşa İstasyonu ve açık hatta , ATS sisteminin montajı ve devreye alınması, ihtiyaç listesinde belirtilen 39 iş kaleminin, malzeme ve işçilik dahil temini işi.
d) Teslim edileceği yer: Mithatpaşa istasyonunda montajı dahil teslimi.
e) Diğer bilgiler: Teknik şart . göre
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL
c) İhale tarihi : 16/07/2013
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

tcdd59

 

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

 

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

 

 

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.