İhale İlanı : Kontrollük ve danışmanlık hizmeti alınacaktır (Haydarpaşa-Ankara Hattı Köseköy-Sapanca Hat 1 Ve Hat 2 Konvansiyonel Hat Deplasesi Altyapı Yapım İşi kapsamında)

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Kontrollük ve danışmanlık hizmeti alınacaktır (Haydarpaşa-Ankara Hattı Köseköy-Sapanca Hat 1 Ve Hat 2 Konvansiyonel Hat Deplasesi Altyapı Yapım İşi kapsamında)
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL
c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14
d) Faks numarası:(0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi :–
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a)Adı: Haydarpaşa-Ankara Hattı Köseköy-Sapanca Hat 1 Ve Hat 2 Konvansiyonel Hat Deplasesi Altyapı Yapım İşi kapsamında kontrollük ve danışmanlık hizmetinin yürütülmesi işi.
b) KİK kayıt no:2013/79059
c) Miktarı ve türü: Haydarpaşa-Ankara Hattı Köseköy-Sapanca Hat 1 (Km:100+000-105+110) Ve Hat 2 (Km:105+691-111+714) Konvansiyonel Hat Deplasesi Altyapı Yapım İşi kapsamında kontrollük işlerinde kullanılmak üzere, 1 Ad. Proje Müdürü (İnşaat mühendisi ) , 2 Ad. Üst yapı – Alt yapı kontrol mühendisi ( İnşaat mühendisi) 1 Ad. Etüt Ekip Mühendisi (Harita Mühendisi ) 1 Ad Jeoloji veya jeofizik Mühendisi ve 4 adet binek arabası ile, 6 (Altı) ay süreli danışmanlık hizmetinin yürütülmesi işi.
d) Yapılacağı yer: Bözüyük Loj. Merkezi
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnameye göre.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL
c) İhale tarihi:05/07/2013
d) İhale saati:15.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL


 

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar