İhale İlanı : YHT Tren Maketi Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
YHT Tren Maketi Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA

c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4319-4573

d) Faks numarası : 0312 311 13 06

e) Elektronik posta adresi : alimkemer@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Alim KEMER Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : 2250 adet YHT Tren Maketi

b) KİK kayıt no : 2013/74127

c) Miktarı ve türü : 1/160 ölçekli 1500 adet ve 1/87 ölçekli 750 adet olmak üzere toplam 2250 adet YHT Tren Maketi

d) Teslim edileceği yer : TCDD Yolcu Dairesi Başkanlığı Gar/ANKARA

e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA

c) İhale tarihi : 24.06.2013

d) İhale saati : 10:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Satım İhale Komisyonu Yolcu Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar