İhale İlanı : Lokomotiflerde kullanılmak üzere yedek malzeme alınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Lokomotiflerde kullanılmak üzere yedek malzeme alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ-ANKARA / TÜRKİYE
Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4449-4419-4149
Faks numarası : 90.312.311 53 05
Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
İlgili personelin adı-soyadı –unvanı :Çiğdem KARABULUT Mühendis, Tuncay BİBER Şube Müdürü

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a. Adı : 17 Kalem Yedek Malzeme
b. KİK kayıt no : 2013/78589
c. Miktarı ve türü : Kuruluşumuz parkında mevcut DE 24000 lokomotiflerin periyodik bakım ve onarımları ile bu araçlara ait ana aksamların tamiratlarında kullanılan yedek malzemeler.
d. Teslim edileceği yer :
Yerli istekliler için : Yükleme Boşaltm a dahil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü olarak teslim edilecektir.

Yabancı istekliler için: Yükleme Boşaltma dahil, CIF veya CIP Derince Limanı İZMİT/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
a. İhale usulü : Açık İhale Usulü
b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 GAR
ANKARA/TÜRKİYE
c. İhale tarihi : 31/07/2013
d. İhale saati : 14:30
e. İhale komisyonu toplantı yeri :TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda)

 

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar