TCDD personeli için unvan değişikliği sınavı duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı SINAV BAŞVURUSUAdaylar başvurularını TCDD’ye yapacaklardır.

SINAV YERİ ANKARA SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

■ Unvan Değişikliği Sınavı 07 Temmuz 2013, Pazar günü, saat 14.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

■ Unvan Değişikliği Sınavında 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

■ Unvan Değişikliği Sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

■ Adaylar, personel kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.

■ Özel kimlik belgesi ve personel kimlik kartı yanında olmayan adaylar ile yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

■ Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 28 Haziran 2013 tarihinden itibaren

http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

■ Sınav soru ve cevap anahtarları 08 Temmuz 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

■ Adayların sınav sonuç bilgileri 29 Temmuz 2013 tarihinde TCDD’ye teslim edilecek, aynı gün http://www.meb.gov.tr ve http://www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

■ Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVDA TEDBİR ALINMASINI GEREKTİREN (ENGELLİ) ADAYLAR İÇİN SINAV UYGULAMASI

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun veya adayın engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde adayın TCDD’ye teslim etmesi gerekmektedir.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAV KONULARI

Unvan Değişikliği sınavında kullanılacak sınav soru kitapçığında yer alacak 50 (elli) sorunun tamamı TCDD tarafından aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;

A. ALAN BİLGİSİ

B. ORTAK KONULAR

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları tabloda belirtildiği gibidir.
Grup Nu Grup Adı
1 Cer Makinist Öğretmeni
2 Cer Vagon (Revizör) Öğretmeni
3 Trafik Öğretmeni
4 Yol Öğretmeni
5 Yolcu-Yük Öğretmeni
6 Tesisler Öğretmeni
7 Bilgisayar Öğretmeni
8 Tekniker
9 Teknisyen

■ Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

■ Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

■ Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı

telefonundan yararl anabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

■ Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.tcdd.gov.tr internet adreslerinde yayımlandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaya duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TCDD’ye yapacaklardır.

■ Adaylar, itiraz başvurularını, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesinin, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

■ TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza, dekontu ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TCDD tarafından bildirilecektir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Kaynak : Memurlar

Armin

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar