İhale İlanı : İki parçalı plastik dübel değişimi işi (Demiryolunda döşeli bulunan beton traversler üzerinde)TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
İki parçalı plastik dübel değişimi işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Demiryolunda döşeli bulunan beton traversler üzerinde iki parçalı plastik dübel değişimi için hizmet alımı.
b) KİK Kayıt no : 2013/93638
c) Niteliği Miktarı ve türü : 100.000 adet demiryolunda döşeli bulunan beton travers tirfonlarının sökülmesi, krapo bulonlarının gevşetilmesi, çelik seletin kaydırılması, ahşap dübellerin çürütülmesi, yerlerine iki parçalı plastik dübel takılması, tekrar çelik seletlerin yerine kaydırılması ve tirfonların takılması ve sıkılması sureti ile plastik dübel değişimi işlerinin yaptırılması hizmet alım işi.

d) Yapılacağı yer : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü mıntıkası Samsun-Kalın hattı, Sivas – Çetinkaya ve Kayseri-Sivas hattı muhtelif Km. lerde tali yollarda,
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık ihale usulü. (TCDD Yönetmeliğine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030 / SİVAS
c) İhale tarihi : 06/08/2013
d) İhale saati : 10:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü binası.

2013-93638 PLSTİK DBEL DĞŞM

Reklamlar