İhale İlanı : Katener Bakım Otosu Satın AlınacatırTCDD İŞLETMESİ 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Katener Bakım Otosu Satın Alınacatır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2163378214

ç) Faks numarası: 2163378214

d) Elektronik posta adresi: komisyonsefligi@hotmail.com

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Suat AKCAN Komisyon şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Elektrifikasyon Sistemlerinin Bakım ve Onarımı İçin Katener Otosu Temini

b) Varsa kodu: —

c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Elektrifikasyon Sistemlerinin Bakım ve Onarımı İçin, 1 Ad . Katener bakım Otosu Teknik Şartnameye Göre temini

ç) Teslim edileceği yer: Arifiye Elektrifikasyon Şefliği

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2013/91870

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 315 – 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 315 – 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 13.08.2013

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 315 – 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL

tcdd59

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.