İhale İlanı : Kupon raylı izole conta satın alınacaktır (S49, 1000 ADET UIC 60 raya uygun)S49, 1000 ADET UIC 60 raya uygun Kupon raylı izole conta satın alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

500 Adet S49, 1000 Adet UIC 60 Raya Uygun Kupon Raylı İzole Conta alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/95360
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123243399 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzemelerin yurt içinden temini halinde; TCDD Ana İkmal Merkez Müdürlüğü Ankara veya 29. Bakım Onarım Müdürlüğü Blokesi Eskişehir’e yüklenici tarafından teslim edilecektir. Malzemenin yurt dışından temin edilmesi halinde; CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE
c) Teslim tarihleri : Yerli İstekliler İçin: 1. parti teslimat,( 500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti (500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde ve 3. Parti (500 ad. (S49,430 kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 120 takvim günü içerisinde TCDD Ana İkmal Merkez Müdürlüğü Ankara veya 29. Bakım Onarım Müdürlüğü Blokesi Eskişehir’e yüklenici tarafından teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: 1. parti teslimat, ( 500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti (500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde ve 3. Parti (500 ad. (S49,430 kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 120 takvim günü içerisinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 – 14:30

tcdd59

ihale_dokumani_2013_95360

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.