İzmir B. B. Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe – Poligon – Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı ihalesinin keşif artışıyla ilgili Bakanlar Kurulu onayı Resmi Gazete’de yayımlandı

İzmir B. B. Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe – Poligon – Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı ihalesinin keşif artışıyla ilgili Bakanlar Kurulu onayı Resmi Gazete’de yayımlandı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek olan, “İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi” kapsamındaki “Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı” ihalesi ile ilgili yeni gelişmeler kaydedildi. Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; ihalenin keşif artışıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu onayı 16 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu kararı şöyle:

a) Göztepe İstasyonu’nda sözleşme projelerinde verilen mimari projelerde değişiklik yapılması zarureti
kapsamında, kontrolsüz alanların halka açık bir şekilde alt geçit olarak kullanımını sağlamak amacıyla bir kat ilave edilmesi,
b) Poligon İstasyonu’nun zemin yapısının (Bornova karmaşığı formasyonu içinde heterojen yapıdaki kiltaşı-kumtaşı ardalanmasında çok sert silisifiye kumtaşı bloklarının bulunması) değişiklikler göstermesi nedeniyle diyafram perde ve kolonların forajının yapımının imkansız hale gelmesiyle diyafram perde ve kolon başları 2-5 aksları arasında 21 m., 5-9 aksları arasında 9 m. olarak imal edildiğinden ve peron katının T2 tüneli ile bağlanmasını sağlayacak önemli bir mimari proje değişikliğine gidildiğinden betonarme tadilatı yapılması,
c) Poligon İstasyonu’nun T2 tüneli kazısı
sırasında Km:3+411’deki (azalan km yönünde pilot tünel tarafı) tünel aynası proje sağı duvar-omuz bölgesinde
başlayan hareketlenme ile birlikte çökme ve göçük oluştuğundan, acil önlemler alınması çerçevesinde ilave
destekleme ve zemin iyileştirme imalatları yapılması,
ç) Fahrettin Altay İstasyonu zemin yapısının değişiklikler göstermesi üzerine deniz tarafı 3-9 aksları, kara tarafı 4-9 aksları arasında diyafram perde ve kolonların yükseklikleri değiştiği, diyafram duvarların proje boyundan kısa yapılması nedeniyle emniyetli soketleme boyu elde edebilmek amacıyla kısa yapılan diyafram duvar diplerine Q 20 cm çapında mini kazık ve 6 halatlı ankraj imalatları yapılması, amacıyla birim fiyat sözleşme bedelinin %39,91’i kadar iş artışına izin verildi.

Bilindiği gibi ihaleyi kazanan Sigma İnşaat – Borege İnşaat ortak girişim grubu ile 14 Nisan 2010 tarihinde
69.544.329 lira üzerinden sözleşme imzalanmıştı. İhaleye teklif veren diğer firmalar ise şöyleydi:
1. Çelikler İnşaat – Ermit İnşaat
2. Moskovskiy Metrostroy Açık A.Ş – Yapı Proje Merkezi
3. Öztaş İnşaat
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1137/24 Haziran 2013 (ŞB)

Kaynak : www.yatirimlar.comsohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar