İzmir Hafif Raylı Sistem Projesine İş Artışı İzini

İzmir Hafif Raylı Sistem Projesine İş Artışı İzini :İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşinde Sözleşme Bedelinin yüzde 39,91’i Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.


İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşinde sözleşme bedelinin yüzde 39,91’i kadar iş artışına izin verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldı.

Buna göre, İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşi kapsamında; Göztepe İstasyonunda sözleşme projelerinde verilen mimari projelerde değişiklik yapılması zarureti kapsamında, kontrolsüz alanların halka açık bir şekilde alt geçit olarak kullanımını sağlamak amacıyla bir kat ilave edilmesine izin verilirken ayrıca şu amaçlarla da iş artışına izin verildi:

Poligon İstasyonunun zemin yapısının (Bornova karmaşığı formasyonu içinde heterojen yapıdaki kiltaşı-kumtaşı ardalanmasında çok sert silisifiye kumtaşı bloklarının bulunması) değişiklikler göstermesi nedeniyle diyafram perde ve kolonların forajının yapımının imkansız hale gelmesiyle diyafram perde ve kolon başları 2-5 aksları arasında 21 m., 5-9 aksları arasında 9 m. olarak imal edildiğinden ve peron katının T2 tüneli ile bağlanmasını sağlayacak önemli bir mimari proje değişikliğine gidildiğinden betonarme tadilatı yapılması,

Poligon İstasyonunun T2 tüneli kazısı sırasında Km: 3+411’deki (azalan Km. yönünde pilot tünel tarafı) tünel aynası proje sağı duvar-omuz bölgesinde başlayan hareketlenme ile birlikte çökme ve göçük oluştuğundan, acil önlemler alınması çerçevesinde ilave destekleme ve zemin iyileştirme imalatları yapılması,

Fahrettin Altay İstasyonu zemin yapısının değişiklikler göstermesi üzerine deniz tarafı 3-9 aksları, kara tarafı 4-9 aksları arasında diyafram perde ve kolonların yükseklikleri değiştiği, diyafram duvarların proje boyundan kısa yapılması nedeniyle emniyetli soketleme boyu elde edebilmek amacıyla kısa yapılan diyafram duvar diplerine Q 20 cm çapında mini kazık ve 6 halatlı ankraj imalatları yapılması, amacıyla birim fiyat sözleşme bedelinin yüzde 39,91’i kadar iş artışına izin verildi.

Kaynak : www.haberler.com


İlk yorum yapan olun

Yorumlar