İhale İlanı : Buhar Kazanı Tüm Müştemilatı Satın AlınacaktırBuhar Kazanı Tüm Müştemilatı Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

2 ADET BUHAR KAZANI TÜM MÜŞTEMİLATI VE MONTAJ DAHİL SATIN ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/103819
1-İdarenin
a) Adresi : Ankara Bulvarı No:31 58190 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462270316 – 3462270787
c) Elektronik Posta Adresi : svsbtf@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Kazanların imalat ve yerine montajı en geç 75 (Yetmişbeş) takvim günü içerisinde yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Ankara Bulvarı No:31 58190 SİVAS
b) Tarihi ve saati : 27.08.2013 – 14:00

ihale_dokumani_2013_103819

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar