İhale İlanı : Buraj Makinası Fleş ve Dever Taksimat Sistemlerinin Modernize Edilmesi ve Yerine MontajıTCDD.5.Bölge Müdürlüğü
Buraj Makinası Fleş ve Dever Taksimat Sistemlerinin Modernize Edilmesi ve Yerine Montajı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/MALATYA
c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118
d) Faks numarası : 0 422 2124816
e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Celalettin ERCAN (Müh) 4121
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne Ait 3 Adet Buraj Makinası (Y08-13, Y08-14 Tasnifli 08-16 Tipi, Y08-39 Tasnifli 08-16G Orta Tip Buraj Makinalarının) nın Fleş ve Dever Taksimat Sistemlerinin Modernize Edilmesi ve Yerine Montajı hizmet alımı işi.

b) İhale kayıt no : 2013/104105

c) Miktarı ve türü: 3 Adet Buraj Makinası (Y08-13, Y08-14 Tasnifli 08-16 Tipi, Y08-39 Tasnifli 08-16G Orta Tip Buraj Makinalarının) nın Fleş ve Dever Taksimat Sistemlerinin Modernize Edilmesi ve Yerine Montajı

d) Yapılacağı yer: TCDD 5. Bölge Yol Müdürlüğüne Bağlı Yeşiltepe/MALATYA’ de Bulunan Mekanik Atölye Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : TCDD 3/g 15. Madde (Açık İhale Usulü)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/ MALATYA

c) İhale tarihi : 19.08.2013
d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar