İhale İlanı : Gar İstasyon ve Lojman binalarının Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerinin hazırlanmasıTCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Gar İstasyon ve Lojman binalarının Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerinin hazırlanması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Istasyon Caddesi No : 1 PK. 58030 – SİVAS MERKEZ / SİVAS
c) Telefon numarası : 3462217000
d) Faks numarası : 3462237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Gar, İstasyon ve Lojman binalarının Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerinin hazırlanması için hizmet satın alınması işi.
b) Varsa kodu :
c) (Fiziki) miktarı ve türü : Amasya İl merkezinde bulunan Pafta no 48, Ada no 424 Parsel no 1’de kayıtlı bulunan toplam 933,4 m2 Gar binası, Samsun İli Havza ilçesinde bulunan toplam 497,8 m2 İstasyon ve 15 Plan nolu toplam 107,45 m2 Lojman binası, Amasya ili Suluova ilçesi Hacıbayram mahallesi 192 nolu parselde bulunan toplam 444,61 m2 İstasyon Binasının Yürürlükteki tüm standart mevzuatlara göre Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerinin yazılı ve görsel belgelerin hazırlanması işini kapsar.
e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale kayıt numarası : 2013/106665
b) İhale usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/i maddesi KTVKK. kapsamındaki kültür varlıklarına ilişkin Mal ve Hizmet alımları Yönetmeliğinin 23.Maddesine istinaden, Açık ihale usulü
c) Tekliflerin sunulacağı adres : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Giriş Kat, 12 nolu Oda)
ç) İhalenin yapılacağı adres : Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 SİVAS
d) İhale (son teklif verme) tarihi : 26.08.2013
e) İhale (son teklif verme) saati : 14:00
f) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (1.Kat, 34 nolu Oda)

2013-106665 GAR, İST.RES,RÖL,RESTİTÜSYON –

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar