İhale İlanı : Makas Dil takımı alınacaktırTCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Makas Dil takımı alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu
b) Adresi : Behiçbey / ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 211 14 49
d) Faks numarası : 0312 211 12 25
e) Elektronik posta adresi : bsrmeletli@gmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Basri MELETLİ/Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 2 ADET SAĞ MAKAS SOL DİL TAKIMI, 2 ADET SAĞ MAKAS SAĞ DİL TAKIMI, 2 ADET SOL MAKAS SOL DİL TAKIMI, 2 ADET SOL MAKAS SAĞ DİL TAKIMI 34,20 LİK R=300 1/9 MAKAS İÇİN ALIMI
b) KİK kayıt no : 2013/109382
c) Miktarı ve türü : 8 Adet Makas Dil takımı (2 adet sağ makas sol dil takımı, 2 adet sağ makas sağ dil takımı, 2 adet sol makas sol dil takımı, 2 adet sol makas sağ dil takımı 34,20 lik R=300 m 1/9 makas için)
d) Teslim edileceği yer : Bereket İstasyonu
e) Diğer bilgiler : teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA
c) İhale tarihi : 23.08.2013
d) İhale saati : 10.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu

2013-109382 ihale dökümanı

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar