İhale İlanı : Makas motoru denetim modülü temini işiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
Makas motoru denetim modülü temini işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat

Haydarpaşa/İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası :(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Makas motoru denetim modülü ( 3 makas için) temini işi.

b) KİK kayıt no : 2013/104295

c) Miktarı ve türü: TCDD l. Bölge Müdürlüğü mıntıkası, YHT projesi kapsamında, Köseköy- Arifiye arasında yapılan deplase çalışmaları nedeni ile , H.Paşa- Arifiye hattı Büyükderbent ve Sapanca İstasyonları için, 4 adet makas motoru denetim modülü ( 3 makas için) montajı dahil , (kontrol ve kumanda işinin tamamlanması için gerekli olan malzemeler ve ekipmanlar ile tüm işçilik hizmetleri dahil) yer tesliminden itibaren , 30 takvim gününde temini işi.

d) Teslim edileceği yer: Büyükderbent ve Sapanca İstasyonlarına teslim edilecektir.

e) Diğer bilgiler: Teknik şart . göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü :Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi : 27/08/2013

d) İhale saati : 14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar