İhale İlanı : Muhtelif Dış Lastik Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Muhtelif Dış Lastik Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü

b) Adresi : TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak İZMİR

c) Telefon numarası : (0232) 463 16 00

d) Faks numarası : (0232) 463 22 48

e) Elektronik posta adresi : İzmirliman@gov.tr. dır.

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Birol BAFRA Liman İşletme Müdür Yrd.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Dış Lastik Alımı

b) KİK kayıt no : 2013/111171

c) Miktarı ve türü : 78 adet

d) Teslim edileceği yer :TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak İZMİR

e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü

c) İhale tarihi: 03.09.2013 Salı günü

d) İhale saati: 14:00

e) Son teklif verme saati: 14:00 ’ kadar

f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu Konak/İZMİR

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar