İhale İlanı : Puantörlük Hizmet Alımı İşiTCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü
Puantörlük Hizmet Alımı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Alsancak /İZMİR

c) Telefon numarası : (0 232) 463 16 00 / 2391

d) Faks numarası : (0 232) 463 22 48

e) Elektronik posta adresi :

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Metin ÖZYILMAZ- Liman İşletme Müdür Yrd.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Puantörlük Hizmet Alımı İşi

b) KİK kayıt No: 2013/114175

c) Miktarı ve Türü: 35 İşçiyle 3 Ay Süreyle Puantörlük Hizmet Alımı İşi Yaptırılması.

d) Yapılacağı yer: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

e) Diğer bilgiler: Detayı Teknik Şartnamede belirtilmiştir

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

c) İhale tarihi: 10.09.2013

d) İhale saati: 14:00

e) Son teklif verme saati: 14:00

f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Alsancak/İZMİR

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar