İhale İlanı : S49 basit makas satın alınacaktırTCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
S49 basit makas satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi: Aliçetinkaya Mah. GAR- AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası: 0 272 2137621/301
d) Faks numarası: 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi: www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yıldıray BAŞOL – TCDD 7. Bölge Yol Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: Eskişehir–Alayunt–Kütahya–Balıkesir hat kesimi sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işi kapsamında 33 adet S49 basit makas alımı.
b) KİK kayıt no: 2013/105404
c) Miktarı ve türü: 33 adet (13 adet sağ ve 20 adet sol) S 49 basit makas alınacaktır.
d) Teslim edileceği yer: Yükleniciye en yakın istasyonda vagon üzerinde teslim alınacaktır.
e) Diğer bilgiler: İhale konusu toplam 33 adet (13 adet sağ ve 20 adet sol) S49 basit makas imali, yükleniciye en yakın istasyona taşınması ve vagona yüklenmesi ve teknik şartnamede belirtilen diğer hususlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
c) İhale tarihi : 19/08/2013
d) İhale saati : 14/30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu
GAR/AFYONKARAHİSAR

 

2013-105404 şartname

 

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

2013-105404 şartname

Reklamlar