İhale İlanı : Tekerlek Takımı Temizleme Tezgahı Alınacaktır (TÜVASAŞ)TÜVASAŞ
Tekerlek Takımı Temizleme Tezgahı Alınacaktır
Dosya Numarası: 20130621
İhale Kayıt numarası: 2013/106868
1-İdarenin
a) Adresi: Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 1 Adet
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya olacak ve
tezgahın kurulumu TÜVASAŞ tarafından gösterilecek yere, zemin hazırlama işlemleri ile
birlikte tezgah kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacak ve çalışır hale getirilecektir.
Cihaz kurulumu tamamlandıktan sonra yüklenici firma 5 gün süre ile deneme yapacaktır ve
uygunluğunun beyanında bulunacaktır.
(Yabancı istekliler için): (Incoterms 2010’a göre) CIP TÜVASAŞ
ADAPAZARI/SAKARYA/TÜRKİYE olacak ve tezgahın kurulumu TÜVASAŞ tarafından
gösterilecek yere, zemin hazırlama işlemleri ile birlikte tezgah kurulumu yüklenici firma
tarafından yapılacak ve çalışır hale getirilecektir. Cihaz kurulumu tamamlandıktan sonra
yüklenici firma 5 gün süre ile deneme yapacaktır ve uygunluğunun beyanında bulunacaktır.
c) Teslim Süresi: İhale konusu Tekerlek Takımı Temizleme Tezgahı; Yerli istekliler için
sözleşmeyi müteakip 7 ay, Yabancı istekliler için akreditifin açılmasını müteakip 7 ay içinde,
kurulumu yapılmış ve çalışır halde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 27 / 08 / 2013 – 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü

İdari Sartname

Teknik Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar