İhale İlanı : Basit Ve Çapraz Makas İle Çapraz Takımı Satın Alınması İşi

TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
Basit Ve Çapraz Makas İle Çapraz Takımı Satın Alınması İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak-İZMİR

c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4108

d) Faks numarası : 0 232 463 16 22 – 464 77 98

e) Elektronik posta adresi : kom3@outlook.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Ali BENİCE – Büro sorumlusu

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon Projesi Kapsamında Manisa – Bandırma İstasyonları Arasına 49 E1 Raydan Mamul, 1/9 Eğimli 39 Adet Basit Ve 2 Adet Çapraz (İngiliz) Makas İle 2 Adet Çapraz Takımı Satın Alınması İşi.

b) KİK Kayıt No : 2013/121855

c) Miktarı ve türü : 49 E1 raydan mamul, 1/9 Eğimli 39 adet Basit ve 2 adet Çapraz (İngiliz) Makas ile 2 adet Çapraz Takımı.

d) Teslim edileceği yer :

Yerli İstekliler İçin : TCDD 3Bölge Müdürlüğü Manisa – Bandırma Hattı Sinyalizasyon Projesi Kapsamında Makasları Yenilenecek İstasyonlarda Kurulu Olarak Teslim Edilecektir.

Yabancı İstekliler İçin : Yükleme Boşaltma Dâhil, CIP TCDD 3Bölge Müdürlüğü Manisa – Bandırma Hattı Sinyalizasyon Projesi Kapsamında Makasları Yenilenecek İstasyonlarda Kurulu Olarak Teslim Edilecektir.

e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD 3/G)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) İhale tarihi : 02.11.2013

d) İhale saati : 15/00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak/İZMİR.

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar