Posted on Leave a comment

İhale İlanı : Elektronik Vagon Kantarı Satın Alınacaktır

Elektronik Vagon Kantarı Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

14 Adet 240 Tonluk (120+120), iki kefeli 22 metre (8+14) boyunda Elektronik Vagon Kantarı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/130909
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123243399 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : A) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 1) Çukurhisar Lojistik Şefliği, B) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 2) Hasanbey (Eskişehir) Lojistik Merkezi, C) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 3) Gökköy (Balıkesir) Lojistik Merkezi, D) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 4)Kızılca İstasyon Şefliği, 5) Gelemen Lojistik Müdürlüğü, 6) Demirdağ Lojistik Müdürlüğü, E) 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 7) Van Lojistik Müdürlüğü, 8) Hekimhan Lojistik Şefliği, F) 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 9) Tırmıl İstasyon Şefliği, 10) Kaşınhan İstasyon Şefliği, 11) Başpınar Lojistik Şefliği, 12) Mardin Lojistik Merkezi, G) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ -13) Kaklık Lojistik Merkezi 14) Tunçbilek Lojistik Şefliği.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi ilk kantar için yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren başlayacak olup bütün kantarların toplam teslim süresi en fazla (Geçici kabul 120 takvim günü+Kesin Kabul 30 takvim günü) 150 takvim günüdür. Malzemelerin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı toplantı salonu (1118 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 22.10.2013 – 14:30

ihale_dokumani_2013_130909

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.