İhale İlanı : Komple küçük yol malzemesinin sökümü ve bağlanması ile sökülen malzemelerin vagonlara yüklenmesi işi (Döğer-Afyonkarahisar demiryolu hattı poz bölgesinde)

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Komple küçük yol malzemesinin sökümü ve bağlanması ile sökülen malzemelerin vagonlara yüklenmesi işi (Döğer-Afyonkarahisar demiryolu hattı poz bölgesinde)
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi : Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası : 0 272 2137621/301
d) Faks numarası : 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi : http://www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Yıldıray BAŞOL – 7. Bölge Yol Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Döğer-Afyonkarahisar demiryolu hattı poz bölgesinde 258.000 adet komple küçük yol malzemesinin sökümü ve bağlanması ile sökülen malzemelerin vagonlara yüklenmesi hizmet alım işidir.
b) KİK kayıt no: 2013/139078
c) Miktarı ve türü: Toplam 258.000 adet komple küçük yol malzemenin sökülmesi, ferş edilecek aynı hat kesiminde HM tipi travers bağlantılarının yapılması, travers ekerlerinin alınması ve çıkan komple küçük yol malzemesinin vagonlara yüklenmesi işidir.
d) Yapılacağı yer: Döğer-Afyonkarahisar demiryolu hattı poz bölgesi Km:113+000 ile 160+000 arasında 258.000 adet komple küçük yol malzemesinin sökümü ve bağlanması ile sökülen malzemelerin vagonlara yüklenmesi işidir.
e) Diğer bilgiler: Hizmetlerin yürütülmesi sırasında kullanılacak tüm alet, edevat, makineler ve çalışacak personel yüklenici tarafından temin edilecektir. (Küçük yol malzemeleri, ray, travers, yükleme boşaltma vagonları TCDD tarafından temin edilecektir.)
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b)İhalenin yapılacağı (adres) : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c)İhale tarihi : 24/10/2013
d)İhale saati : 15/30
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu – GAR/AFYONKARAHİSAR


258000 Ad. KÜÇÜK YOL MALZ. SÖKM. BAĞLAMA HİZMET ALIM İŞİ- 2013-139078
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar