İhale İlanı : Muhtelif Filtre Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Muhtelif Filtre Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ALTINDAĞ-ANKARA/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : 0312 309 05 15 /4449-4419-4149
d) Faks numarası : 0312 311 53 05
e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Mühendis Çiğdem KARABULUT, Şube Müdürü Tuncay BİBER
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 2 Kalem Muhtelif Filtre
b) KİK kayıt no. : 2013/143679
c) Miktarı ve türü : Kuruluşumuz parkında mevcut DE 14000, DE 18000 ve DE 24000 tipi
lokomotiflerin tamir ve bakımlarında kullanılan 2 kalem muhtelif filtre.
d) Teslim edileceği yer : Yükleme boşaltma dahil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey
Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü / Ankara
e) Diğer bilgiler : —
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA
c) İhale tarihi : 12/11/2013
d) İhale saati : 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Malzeme Dairesi Toplantı salonu (1118 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.