İhale İlanı : Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi (Uşak Dumlupınar İstasyonları Arasında)TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi (Uşak Dumlupınar İstasyonları Arasında)
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak /İZMİR
c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4108
d) Faks numarası : 0 232 464 77 98
e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Ali BENİCE Komisyon Büro Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Uşak Dumlupınar İstasyonları Arasında Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi.
b) KİK kayıt no : 2013/145005
c) Miktarı ve türü : 2550 Adet Ray Kaynağı Ve 80 Adet Yerinde İzole Ray Yapılması.
d) Yapılacağı yer : Uşak – Kütahya İli.
e) Diğer bilgiler : Özel Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler :
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü. (TCDD/3G)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü.
c) İhale tarihi : 13.11.2013
d) İhale saati : 15/00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR .

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar