İhale İlanı : Yakma Alın Kaynağı Makinesinin Revizyonu ve ModernizasyonuTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Yakma Alın Kaynağı Makinesinin Revizyonu ve Modernizasyonu
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4199
d) Faks numarası : 0312 311 53 05
e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Gülhan ÇAVUŞOĞLU
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Schlatter Gaas 80/700 Yakma Alın Kaynağı Makinesinin Revizyon ve Modernizasyonu
b) KİK kayıt no :2013/148539
c) Miktarı ve türü: 1 adet Schlatter Gaas 80/700 Yakma Alın Kaynağı Makinesinin Revizyon ve Modernizasyonu
d) Yapılacağı yer: TCDD Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey-
ANKARA/TÜRKİYE
e) Diğer bilgiler:
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığı Gar/ANKARA
c) İhale tarihi : 26.11.2013
d) İhale saati : 14.30
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi
Başkanlığı Toplantı salonu(1118 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.