Üçüncü Havalimanının yapılacağı zemine onay çıktıÜçüncü Havalimanının yapılacağı zemine onay çıktı :Dünyanın en büyükleri arasına girecek olan İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın yapılacağı 7 bin 757 hektarlık alanın jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütleri de tamamlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üç aşamada inceleyerek onayladığı raporda araziyle ilgili tüm parametrelere yer verildi. Raporda inceleme alanının büyük kısmında kalınlığı 60 metreyi bulan kontrolsüz dolgular tespit edildi. Üç boyutlu görüntülerle ortaya konulan alandan alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılarak zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlendi.
TÜM PARAMETRELER TAMAMLANDI
Onaylanan raporda ortaya konulan jeolojik tehlikeler ve önlemlere ilişkin öneriler bundan sonra yapılacak tasarım ve önlem projelerine de yön verecek. Bakanlık üç aşamada çalışma yaptı. Buna göre inceleme alanının detay 1/5000 ölçekli jeolojik haritası hazırlandı. Derinlikleri 10-80 metre arasında 74 lokasyonda 2 bin 750 metre sondaj yapıldı. 150 adet mikrotremör (yapay titreşim), 280 adet çok elektrotlu özdirenç ölçümü, 14 kilometre sismik yansıma ve 10 kilometrelik doğal uçlaşma ölçümleri alındı. Alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılarak zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlendi. Laboratuvar verileriyle mühendislik parametreleri ortaya konuldu. Jeoloji haritaları, eğim haritaları, jeolojik enine kesitler ve yerleşime uygunluk haritaları oluşturularak rapor hazırlandı.
Alanın 570 hektarı göl
ARAZİDE yapılan sondajlara göre 6-58 metre arasında yer altı suyuna rastlandı. Maden işletmeciliği sonrası oluşan çukurluklara yer altı suyu, sızıntı suyu, yüzey sularının birikmesi ve deniz suyu girişimiyle oluşan değişik büyüklükte 66 adet göl oluştuğu gözlendi. jeoteknik ve Jeofizik değerlendirme sonucunda inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından üç kategoride değerlendirildi.

Kaynak : www.hurriyet.com.tr

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.