İhale İlanı : EMU Tren Setleri Proje Temini (TÜVASAŞ) (İHALE İPTAL)TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
EMU Tren Setleri Proje Temini
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
KİK KAYIT NUMARASI : 2013/169460
İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
Madde 1-
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Mithat Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 131 ADAPAZARI / TÜRKİYE
c) Telefon numarası: 90 264 275 1660 (Dahili: 3451–3452–3453)
d) Faks numarası: 90 264 275 1679
e) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr
f) İlgili Birim: Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İhale Hazırlama Şube
Müdürlüğü
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Araştırma ve İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü’nden temin
edebilirler.
İhale konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 2-
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: EMU ( Elektrikli Tren Seti) PROJE TEMİNİ
b) Miktarı ve türü: TOPLAM 1 ADET – HİZMET ALIMI
c) Diğer bilgiler:
İhaleye ilişkin bilgiler
Madde 3-
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık ihale usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. No:123,
ADAPAZARI / TÜRKİYE
c) İhale tarihi: 19.12.2013
d) İhale saati: 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: Tüvasaş Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu

İdari Şartname
Teknik Şartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.