İhale İlanı : Personel hizmeti alınacaktır (Hostes Grup Şefi,Hostes Grup Şef Yardımcısı,Başhostes,Hoste ve Taşıyıcı hizmetlerinin alımı)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Personel hizmeti alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ- ANKARA
c) Telefon numarası : 312 309 05 15/4199
d) Faks numarası : 312 311 53 05
e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Tamer ÖZGÖÇ Şube Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Teşekkülümüzün 95 kişi ile Hostes Grup Şefi (1), Hostes Grup Şef Yardımcısı (1), Başhostes (25), Hostes (50) ve Taşıyıcı (18) hizmetlerinin alımı
b) KİK kayıt no: 2013/173110
c) Miktarı ve türü: Toplam 95 işçi ile 12 (On iki) ay süreyle. ( 1 adet Hostes grup şefi, 1 adet Hostes grup şefi yardımcısı, 50 adet hostes(bayan), Başhostes 25 adet,)ve 18 adet Taşıyıcı adet hizmeti
d) Yapılacağı yer : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Gar/ANKARA
c) İhale tarihi : 19/12/2013
d) İhale saati : 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu (oda no:1118)İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK SARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar