İhale İlanı : Balast satın alınacaktırTCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Balast satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi: Aliçetinkaya Mah. GAR- AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası: 0 272 2137621/301
d) Faks numarası: 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi: www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yıldıray BAŞOL- 7. Bölge Yol Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: 40.000 M3 Balast (Teknik şartnameye göre) alımı.
b) KİK kayıt no: 2013/178483
c) Miktarı ve türü: Afyonşehir-Tınaztepe İstasyonları Arası Km. 8+785-9+825 Arasındaki Askeri Duraktan (Volkanik kökenli- bazalt, granit, granodiyorit, gabro, diyabaz olacaktır) teslim edilmek üzere TOPLAM: 40.000 M3 balast alınacaktır.
d) Teslim edileceği yer: TCDD Afyonşehir-Tınaztepe İstasyonları Arası Km. 8+785-9+825 Arasındaki Askeri Duraktan TOPLAM: 40.000 M3 balast alınacaktır.
e) Diğer bilgiler: İhale konusu toplam 40.000 M3 balastın üretimi ve figüre sahasına taşınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
c) İhale tarihi : 31/12/2013
d) İhale saati : 15/30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu
GAR/AFYONKARAHİSAR

dokuman_2013_178483
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar