İhale İlanı : Balast temini işiTCDD 6. Bölge Müdürlüğü
Balast temini işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : Kurtuluş Mh. Atatürk Cd. 01120 Seyhan/ADANA
c) Telefon numarası : 0322 4536914/4249
d) Faks numarası : 0322 4575807- 0322 4585371
e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Cafer AVAR Malzeme Müdürü ve Musa ÖREN-Büro Şefi (Malzeme Müdürlüğü)
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Balast temini işi
b) KİK kayıt no : 2013/176035
c) Miktarı ve türü : 45.000 m3 Balast
d) Teslim edileceği yer : İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.
e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü
Kurtuluş Mh. Atatürk Cd. 01120 Seyhan/ADANA
c) İhale tarihi : 26/12/2013
d) İhale saati : 14 : 00 de
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Binası Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu 1. Kat

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar