İhale İlanı : Besleme Rondelası Satın AlınacaktırBesleme Rondelası Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK
3.000.000 Adet Besleme Rondelası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/188600
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :3.000.000 adet Besleme rondelası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzemelerin yurt içinden temini halinde; her parti 500.000 adet olmak üzere 6 parti halinde 2.000.000 adedi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 1.000.000 adedi de Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne teslim edilecektir. malzemenin yurt dışından temin edilmesi halinde; her parti 500.000 adet olmak üzere 6 parti halinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE
c) Teslim tarihleri : Yerli İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne teslim edilecek ve takip eden 2. Parti 30 takvim günü içerisinde Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 3. parti 30 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 4. parti 30 takvim günü içerisinde Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 5.parti30 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne ve 6.parti 30 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne olmak üzere toplam 195 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti 30 takvim günü içerisinde 3.parti 30 takvim günü içerisinde 4. Parti 30 takvim günü içerisinde 5. Parti 30 takvim günü içerisinde ve 6. Parti 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 195 takvim günü içerisinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 24.01.2014 – 14:30

ihale_dokumani_2013_188600
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar