İhale İlanı : Fügüre Halde Balast ve Ahşap Travers AlımıTCDD.5.Bölge Müdürlüğü
Fügüre Halde Balast ve Ahşap Travers Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/MALATYA
c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118
d) Faks numarası : 0 422 2124816
e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Bölgemizin Yol Müdürlüğünün 1-Ulugüney İstasyonu Fügüre Halde,
. 2-Çizmeburun İstasyonu Fügüre Halde,
. 3-Leylek İstasyonu Fügüre Halde Balast ve
. 4-3000 Adet Ahşap Travers Alımı İşleri
b) KİK kayıt no : 2013/184076
c) Miktarı ve türü : 1-Ulugüney İst. 40.000M3 ,
2-Çizmeburun İst. 50.000M3 ,
3-Leylek İst. 10.000M3 (Volkanik kökenli bazalt, granit,diyorit, ve diyabez) Balast Taşı ve
4-Meşe Ağacından Ekolojik Emprenyeli 2000 Adet (2601626) ve 1000 Adet (2401626) olmak üzere Toplam 3000 Adet (309,32 m3) Ahşap Travers
d) Teslim edileceği yer : 1-Ulugüney İstasyonuna,
2-Çizmeburun İstasyonuna,
3-Leylek İstasyonuna ve
4-3000 Adet Ahşap . Travers ise TCDD 5.Bölge Müd. GAR/MALATYA
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : 3/g Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/ MALATYA
c) İhale tarihi : 27/12/2013
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar